Skip to the main content

Waar staan de uitslagen van Stepbridge?

De uitslagen van Stepbridge zijn op de volgende manier te vinden:

Ga naar Stepbridge.nl

Kies “portaal”

Inloggen (met je stepnaam en wachtwoord)

Kies “Profiel”

Kies de club die je zoekt (idg HOK)

Kies de juiste datum bij “laatste 10 clubsessies” (tellen kunnen ze niet)

En daar vind je de uitslag.

Andere artikelen